Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Akcja Karmnik 2016/2017

 

Już w najbliższą sobotę (03.12) rusza kolejna edycja ogólnopolskiego projektu pod nazwą "Akcja Karmnik". Podobnie jak w ubiegłym roku ptaki będą obrączkowane także w Inowrocławiu, w Parku Solankowym, w punkcie przy Ogrodach Papieskich. Zaczynamy o 7.30 i chwytamy ptaki do 12.30. Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia punktu obrączkowania ptaków.

Terminy odłowów w ramach Akcji Karmnik 2016/2017:Mazurek Passer montanusMazurek Passer montanus 

                                 01.12.2016

                                 17 lub 18.12.2016

                                 31.12.2016 lub 01.01.2017

                                 14 lub 15.01.2017

                                 28 lub 29.01.2017

                                 11 lub 12.02.2017

                                 25 lub 26.02.20167

 

 


Akcja Karmnik - ostatni odłów

 

To już ostatni w tym roku odłów ptaków w ramach „Akcji Karmnik”, czyli zimowego obrączkowania ptaków przy karmniku. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział. Rozpoczynamy akcję w sobotę 22.02.2014 r. o godz. 700 w Parku Solankowym, w okolicach tzw. Ogrodów Papieskich.


VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego 

To już siódma edycja ogólnopolskiego liczenia bocianich gniazd, odbywającego się co 10 lat, które  pozwoli nam poznać  odpowiedź jak populacja naszego narodowego ptaka (bądź, co bądź co czwarty bocian jest Polakiem) zmieniła się podczas minionej dekady. Celem Cenzusu jest odnalezienie i bezpośrednie skontrolowanie wszystkich gniazd bociana białego znajdujących się na terenie każdej gminy w Polsce. Inwentaryzację przeprowadzamy w miesiącu lipcu. Zalecany termin kontroli 5-20 lipca. Jest to okres kiedy młode bociany stoją już na gniazdach i można je łatwo policzyć. Zachęcam wszystkich do wzięcia udział w tej akcji, która może stać się okazją do poznania lokalnej przyrody i złapania przyrodniczego bakcyla. Więcej informacji o metodyce liczenia i o tym jak włączyć się do akcji na stronie http://www.iop.krakow.pl/dbPtak/bocianAkcja Karmnik w Inowrocławiu

To nazwa ogólnopolskiego projektu, odbywającego się cyklicznie każdej zimy w kilkunastu miastach Polski. Ptaki chwytne są co dwa tygodnie, od grudnia do lutego w specjalne, ornitologiczne sieci rozmieszczone w pobliżu miejsc dokarmiania ptaków.

Celem projektu jest przede wszystkim uzyskanie informacji o :

  • przeżywalności ptaków, zarówno w ciągu jednego sezonu zimowego jak i w kolejnych latach,

  • pochodzeniu ptaków łapanych przy karmnikach,

  • zbadanie wpływu warunków atmosferycznych na kondycje ptaków,
  • zbadanie struktury wiekowej i płciowej w ciągu całego sezonu zimowego.

Od roku 2013 projekt jest realizowany także w Inowrocławiu a miejscem obrączkowania jest Park Solankowy, okolice tzw. „ogrodów papieskich”. W grudniu odbyły się trzy odłowy, w trakcie których złapano łącznie 51 ptaków z 7 gatunków, były to: bogatka Parus major, modraszka Cyanistes caerulescens, kowalik Sitta europaea, zięba Fringilla coelebs, dzwoniec Chloris chloris, sosnówka Periparus ater i mysikrólik Regulus regulus.

Terminy następnych odłowów:

11 - 12.01.14

25 - 26.01.14

08 - 09.02.14

22 - 23.02.14

 Zapraszam do Parku Solankowego wszystkich chętnych, którzy chcieliby poznać kulisy projektu oraz z bliska przekonać się o tym jak bardzo interesującą grupą zwierząt są ptaki. Kontakt: ptaki@ornitokujawy.pl lub 512 258 485.

   


Zajęcia terenowe dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy

 20.10.2013 grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego uczestniczyła w zorganizowanych nad jez. Gopło terenowych warsztatach ornitologicznych.

  Głównym celem zajęć, było zapoznanie młodych przyrodników z metodami terenowymi pracy ornitologa – prowadzeniem obserwacji oraz obrączkowaniem ptaków jako główną techniką badań ich wędrówek. Pomimo, iż pogoda nie dopisała do końca - gdyż silny wiatr ograniczył aktywność ptaków - to zapał uczniów do poznawania tajników ich życia był na tyle duży, że kolejka chętnych do obserwacji ptaków przez lunetę nie miała końca . Największą jednak atrakcją dla uczestników zajęć – jak zresztą można było się spodziewać – okazało się  obrączkowanie ptaków, które pozwoliło przyjrzeć się im z bliska, poznać szczegóły ich budowy i podziwiać ubarwienie bogatki, rudzika i pełzacza leśnego, które tego dnia zostały schwytane.   

   Entuzjastyczne reakcje, grad pytań dotyczących życia ptaków wyrażały prawdziwe zainteresowanie uczniów tym tematem, co pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość, gdyż rośnie kolejne pokolenie miłośników rodzimej przyrody.                                                                                              


07.07.2013 "Obrożowanie" gęgaw w Wojdalu

 Projekt obrożowania gęgaw zawitał na pogranicze Kujaw i Pałuk. Ekipa wielkopolskich ornitologów  realizaująca przedsięwzięcie głównie na stawach w Kiszkowie, tym razem postanowiła spróbować chwytać gęsi w dolinie Noteci, w okolicach Wojdala. Po całodziennym trudzie i podjęciu kilku nieudanych prób akcja zakończyła się sukcesem. Obroże - które pozwolą śledzić dalsze losy ptaków - otrzymalo 8 schwytanych gęgaw.

 

 


 

 

16.06.2013 Obrączkowanie ptaków na "Kozłówce"

 

"Kozłówka" to potoczna nazwa niewielkiego zbiornika wodnego zlokalizowanego na obrzeżach Inowrocławia, tuż przy lotnisku Aeroklubu Kujawskiego. Niegdyś było to jezioro, które obecnie znajduje się w fazie zarastania i tylko niewielki jego fragment stanowi otwarte lustro wody. Znaczną część powierzchni tego akwenu porasta trzcina pospolita, której duże połacie stanowią idealne siedlisko dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. To niepozorne na pierwszy rzut oka "trzcinowisko" jest siedliskiem lęgowym 4 gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem i umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, są to: bąk Botaurus stellaris, bączek Ixobrychus minutus, wąsatka Panurus biarmicus oraz podróżniczek Luscinia svecica.

 

 

 


01.06.2013

Orlik krzykliwy Aquila pomarina - 1 ad. obserwowany w dolinie Noteci na łąkach w pobliżu oczyszczalni ścieków Kobylniki.

 


07.04.2013

 

Ta para oharów Tadorna tadorna obserwowana była na rolewiskach przy inowrocławskiej oczyszczalni ścieków. Obserwacje ptaków dorosłych w tym miejscu z lat poprzednich oraz ptaka młodocianego, mogą świadczyć o prawdopodobnym gniazdowaniu tego rzadkiego (120-150 par) w naszym kraju gatunku ptaka.

Ohary Tadorna tadorna, fot. R.Sandecki